Sertifikacija

Lični sertifikat Kvaliteta ISO 17024 je međunarodni standard kvaliteta koji potvrđuje i osigurava poštovanje određenih, definisanih standard kroz sertifikaciju ličnih sposobnosti, znanja, veština, kompetencije i etike od nemačkog ARETIKA. Sertifikacija se sprovodi putem standardizovanog postupka nakon kojeg sledi izdavanje vremenski ograničenog sertifikata od strane nezavisnog sertifikacijskog tela. Sertifikat ISO označava “International Organization for Standardization“ i predstavlja udruženje organizacija za standardizaciju koje definišu i kreieraju međunarodne standard priznate u celom svetu. Sertifikacija ličnih sposobnosti, znanja, veština i etike ISO 17024 se odnosi za zanimanja Business Coach i Business Trainer.

Profesije koje mogu biti ISO sertifikovane:

  • Treneri, sertificikovani ili diplomirani
  • Coachevi, sertifikovani ili diplomirani
  • Obrazovni stručnjaci za odrasle, moderatori, predavači, poslovni savetnici
  • Svi nivoi NLP sertifikacije

QR-kod

Priznati sertifikati imaju QR-kôd čijim skeniranjem svaka osoba, kao i potencijalni naručioci usluga/klijenti mogu u svakom trenutku proveriti ispravnost i validnost izdanog dokumenta. Svaki QR kôd, kao i svaki sertifikat, izdaje se samo jednom, čime nastaju jedinstveni dokumenti koje nije moguće falsifikovati.

Prednosti ISO sertifikacije

Verifikovani i međunarodno standardizovani lični sertifikat prema ISO 17024 dokaz je kvalitea i priznat u celom svetu Sertifikovane osobe dokazuju svojim postojećim i potencijalnim klijentima da ispunjavaju najviše međunarodne standarde kvaliteta. Osigurava visoko kompetentnu verifikaciju kvaliteta i korisnosti, kao i kontinuiranu evaluaciju sertifikacijskih programa. Ostvaruje se prednost u poslovnom kontekstu kroz rad s Kompanijama koje angažuju ISO partnere. Svaki od naših sertifikacijskih programa baziran je na nastavnom planu i programu standardizovanom prema strogim pravilima kvaliteta i dodatno sadržan u akademskom katalogu znanja i veština.